Clubblad

Belangrijke info van o.a. bestuur, commissies, trainers, redaktie, enz. verschijnt in het clubblad.

Het is dus zaak dat elk clubblad goed gelezen wordt. Het clubblad verschijnt 2 maal per jaar en is inhoudelijk sterk afhankelijk van de hoeveelheid kopij. De eerste editie verschijnt in maart en de laatste in december.

De verschijningsdatum van de overige drie uitgaven wordt bepaald aan de hand van de activiteiten binnen de club.

Ieder lid heeft de mogelijkheid om zijn of haar stukje aan te bieden aan de redaktie en zich daarmee onsterfelijk te maken. In principe worden alle ingezonden artikelen geplaatst. Niettemin behoudt de redaktie zich het recht voor om kopij aan te passen cq te weigeren, al of niet in overleg met het bestuur.

Opmerkingen, opbouwende kritiek en kopij worden gewaardeerd!

Kopij kan bezorgd worden t.a.v. redaktie Hans Moonen en Gaby Weerts 
op de volgende adressen:
*  Vinkenstraat 11, 6165 TC  Geleen
*  in de brievenbus in het clubhuis, (gang)
*  via e-mail: redaktie(at)tckeerweide.nl