Clubhuis

Onze vereniging beschikt over een prachtig clubhuis. Met dank aan de vrijwilligers en niet te vergeten de bouwcommissie die  in '94/'95 de renovatie hebben uitgevoerd. In het clubhuis bevinden zich twee aparte kleedkamers met een tweetal douches, de toiletten en natuurlijk de bar met een overdekt terras.

Openingstijden bar:
Maandag t/m vrijdag:

  • Overdag geschied de bediening aan de bar door hen die ook het baan- en parkonderhoud voor hun rekening nemen. Vanwege dat onderhoud is de bar overdag beperkt geopend. (op de hele uren gedurende 10 minuten)
  • In de avonduren alleen geopend als de vrijwillige bardienst aanwezig is. In principe van 19:00 uur tot ......? (Afhankelijk van de bardienstvrijwilliger).


Weekend:

  • Tijdens toernooien en competitie.
  • Andere weekenden is geen bardienst ingepland. (Te weinig bardienst vrijwilligers !!!)
  • Wilt U het clubhuis toch open hebben dan kunt u dit zelf regelen via de baancommissie.

NB. Indien de bar gesloten is, zijn de kleedkamers en de toiletten altijd via de zij-ingang bereikbaar.


Tot slot van dit hoofdstuk een dringend verzoek:
Willen allen die van de baan komen en het clubhuis betreden de gravel van hun schoenen kloppen of vegen, dank u !
"Soppen"cq het wegslepen van plassen water op de banen is ten strengste verboden.
Hiermee beschadigen wij de toplaag en daarmee de doorlaat van de baan.