Van Berckel Schaal

Dr. Ir. F.W. van Berckel Schaal.

Deze prijs/schaal is in 1960 beschikbaar gesteld door Dr. Ir. F.W. van Berckel  een van de oprichters van TC Keerweide en die zijn naam aan deze prijs heeft verbonden.
Een ereprijs die jaarlijks door het Bestuur wordt toegekend aan een vrijwilliger die zich in de voorgaande jaren duidelijk heeft onderscheiden door zijn/haar inzet voor de tennisvereniging. 

In de statuten van de vereniging staat dan ook:
"Bestemd voor een vrijwilliger die iets speciaal betekent of betekend heeft voor onze tennisvereniging"


Traditioneel wordt de van Berckel Schaal tijdens de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter uitgereikt.

Winnaars van Berckel Schaal

2018     Math Janssen

2017     Pieter Vogels

2016     Jolanda Vogels

2015     Bas den Dekker

2014     Gemma Leunissen

2013     Aloys Rutten

2012     Hans Moonen

2011

2010     Wil Wientjes

2009     Dirk Ypey

2008     Cor Hamstra "BaCORdi"

2007     Jos Keulen

2006     Ben Steijaert                     

2005     C. van Otterloo en J. Waltmans 

2004     Mevr. L. Lenssen                

2003     Dries Douwes

2002     Renate den Dekker

2001     Willem Janssen

2000     Leo Meuwissen

1999     Leo Koster

1998     Mevr. L. de Boer

1997     M. Solberg

1996     P. Packbier

1995     R. Kuyer

1994     N. Gerardu

1993     Mevr. G. Hendriks

1992    Mevr. P. Sluysmans

1991     H. de Boer

1990     A. Bryan

1989     H. Schiffelers

1988     Mevr. I. Houben

1987     R. Koolwijk

1986     Mevr. K. Rietbroek

1985     D. Venderbos

1984     L. Guyaux

1983     Mevr. N. Kooijman

1982     J. Welzen

1981     Lustrum Commissie

1980     Mevr. C. Remerie

1979     Mevr. M. Herweijer

1978     Mevr. T. Mey

1977     Mevr. T. Timmermans

1976     G. Dommerholt

1975     Mevr. P.G. v. Noord

1974     W.O. Bryan

1973     Mevr. Janssen

1972     L.L. Hoenson

1971     Mevr. E. Duyfjes

1970     J. Sibinga - Mulder 

1969     S. de Bree

1968     Mevr. Dommerholt

1967     Echtpaar Boon

1966     Mevr. J. Bunge

1965     Fam. Paumen

1964     A. Gehlen

1963     G. Dikötter

1962     J. Over

1961     Mevr. W. Kampschmidt

1960     Mevr. M. Jansen