06-02-2017 18:47 Leeftijd: 2 yrs

Zomertraining 2017 senioren

Training

 

 

 

 

 

§  De lessen beginnen vanaf maandag 3 april 2017

§  De lessen worden verzorgd per cyclus van 16 lessen

§  Het missen van lessen kan niet worden ingehaald

§  Er worden maximaal 2 regenlessen ingehaald

§  De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en worden verzorgd door Pascal Wilkat

§  Het lesgeld dient te allen tijde volledig betaald te worden, ook bij tussentijds opzeggen of beëindigen van de cursus om welke reden dan ook

§  Indien een groep niet volledig bezet is, worden de kosten gedeeld door het aantal deelnemende personen

§  Om lessen te kunnen volgen, dient u lid te zijn van tennisclub Keerweide

§  Indien u in een vaste groept traint, graag even aangeven met wie en op welke dag/tijdstip

§  Hoe meer tijdstippen u beschikbaar bent, hoe groter de kans op plaatsing

§  Bij opgave graag het inschrijfformulier vóór 9 maart 2017 opsturen

§  Berichtgeving over indeling en startdatum ontvangt u vóór 26 maart 2017

§  Contactpersonen is Armand Custers  0475 – 402188

§  Opgaveformulieren svp opsturen naar Armand Custers – Bergerweg 27 – 6063 BN  Vlodrop of per mail