27-03-2017 15:41 Leeftijd: 2 yrs
Door: Organisatie piramidecompetitie

Piramidecompetitie

Competitie

Een nieuw voorjaar, een nieuw seizoen en ook een nieuwe activiteit. Ondergetekenden hebben uit een onderlinge steekproef geconcludeerd dat alle respondenten aangaven dat Keerweide behoefte heeft aan een piramidecompetitie en hebben dit belangeloos uitgewerkt tot een concreet plan.

Zoals duidelijk zal zijn bevat een piramidecompetitie een competitief element, maar belangrijker is dat het een mooi middel is om de toch al hechte clubbanden te versterken.

Sluit je daarom aan, want hoe meer deelnemers, hoe leuker! En mocht je de top bereiken, dan ben jij officieel de Farao van Keerweide!!

BELANGRIJK OM TE WETEN:

  • deelname is gratis,
  • er is geen speelverplichting,
  • de opzet is zo dat uitdagers licht in het voordeel zijn, waarmee we zo veel mogelijk beweeglijkheid in de piramide proberen te creëren,
  • de eerste indeling wordt 9 april bekend gemaakt. De sterkste spelers worden dan onder in de piramide ingedeeld. LET OP: Degenen die later aansluiten, stromen altijd op het onderste niveau in. Aanmelden voor 9 april kan dus voordeel opleveren!
  • goed sportmanschap en sfeer gaan boven alles,
  • de steekproef is onder nuchtere omstandigheden herhaald. Resultaten waren gelijk,
  • de exacte opzet is in de bijlage na te lezen.

Tot slot, sluit jullie graag allemaal aan!


Groetjes,
Jos Keulen    - oppersfinx
Björn Prevoo - hulpsfinx   06-20116141

Bestanden:
2017.03.11_Piramide_competitie_v03.pdf78 K