12-02-2018 19:04 Leeftijd: 344 days

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

Algemeen

Op zondag 25 februari vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

 

 


10:00 uur: Inloop, koffie met vlaai
10:30 uur: Start vergadering
Plaats: Clubhuis Keerweide

 

Agenda Algemene Leden Vergadering TC KEERWEIDE

ZONDAG 25 februari 2018 om 10.30 uur in het clubhuis.

1.    Opening door voorzitter.

2.    Ingekomen stukken.

3.    Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2017.

4.    Evaluatie PIN betaling.

5.    Consumptie prijzen.

6.    Jaarverslagen Commissie: 

·       Baan Commissie (Geert-jan van Zeelst).

·       Clubhuis commissie (Vic Leunissen).

·       Technische Commissie (Peter Soeterbroek).

·       Jeugd Commissie.

·       Recreatie Commissie (Petra van Eck).

·       Sponsor Commissie (Marco van der Wal).

7.  Financiën.

·       Toelichting exploitatie 2017 en balans per 31 december 2017 door Bert Schmitz.

·       Verslag Kas Commissie.

·       Décharge penningmeester.

·       Presentatie begroting 2018.

8.  Ledenadministratie en beleid.

9.  Uitreiking van de “Van Berckelschaal”.

10. Bestuurssamenstelling.

·       Wijzigingen in bestuur

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Bestanden:
Agenda_ALV_2018.pdf56 K