06-03-2018 19:40 Leeftijd: 286 days
Door: Bestuur TC Keerweide

De Van Berckelschaal is voor...

Math Janssen!

Algemeen

Op de ALV van 25 februari 2018 heeft  voorzitter René Kuijer namens het bestuur deze jaarlijkse onderscheiding voor de Vrijwilliger van het jaar uitgereikt aan Math Janssen. Math had het eigenlijk niet zo in de gaten, dat René een beschrijving gaf van een lid die een speciale rol vervult in onze vereniging en daarom unaniem deze prijs toegekend krijgt. Heel vaak is dit immers een prijs die vooral aan ex-bestuurs- of commissieleden wordt uitgereikt, maar nu duidelijk niet. Nu is deze prijs voor een vrijwilliger die zonder speciale functie al vele jaren heel veel doet voor onze vereniging, iemand die overal inspringt waar dat nodig is. In het clubhuis achter en voor de bar en op de banen, spelend en werkend, niets is hem te gek, nooit wordt tevergeefs een beroep op hem gedaan, en altijd prettig aanwezig met een lach en een grap.  

René overhandigde onder luid applaus aan Math de nieuwe Van Berckelschaal 2018, met zijn naam daarin gegraveerd. Dit had Math duidelijk niet verwacht en Math was plots totaal sprakeloos.

Math, hartelijk dank voor je geweldige inzet van onze club!

Het bestuur